Doηi që роrtofoli juaj të jetë gjithmоnë рΙot, ja metoda faηtaѕtike

Një pjesë e madhe e popullatës ankohet për gjendjen fina nciare, ky po që është një fakt i cili ndikon shumë edhe në gjendjen e njeriut.

Por, sipas shumë mitologjive, ekzistojnë disa truke të cilat bëjnë që kuleta juaj të mbushet.

Nëse keni dëgjuar se është mirë që kuletën t’ua blejë një person tjetër dhe jo vetë ju, menjëherë hiqni dorë nga ky mendim.

Asnjëherë nuk dihet se çfarë energjie apo fati përcjell ky person pë paratë.

Kuletën është mirë ta blini vetë dhe po ashtu duhet t’i jepni rëndësi ngjyrës, që për femra duhet të jetë e kuqe e zjarrtë apo ngjyrë ari, ndërsa për meshkuj nuancat e metalit. Po ashtu, kuletën duhet ta doni dhe ta mbani gjithkund me vete.

Një fakt tjetër është edhe sistemimi i parave, sepse nëse paratë janë të pasistemuara, kjo ndikon edhe në shumimin e tyre. Gjithsesi, vlen të përmendet se asnjëherë nuk është mirë që në kuletë të mbani fatura, sepse kjo jep një energji që shpien gjithmonë në shpe nzim dhe shpagim borxhi