Е hoqën nga Рër’рuthen раѕi i doli foto në krevat me Arjonin, Ana nuk рërmbahet dhe рuth këngëtarin


Ish-konku rrentja e ‘Përputhen’ Ana Lleshi ishte e ft uar dje në emis ionin “n’Kosovë S how”.

Aty ajo foli për emis ionin nga i cili u lar gua, pasi th eu rregullin kryesor. Ana tha se nuk i int ereson mendimi i të tjerëve dhe se e jeton jetën si do ajo vetë.

Kështu edhe veproi, pasi në një m oment ajo puthi këngëtarin e emi sionit. “Do put hemi çik, pse ke t urp, këtu je dhe pa ka mera”, i tha Ana dhe më pas i dhu roi një puthje ne faqe.