Lajm Fantastik për të gjithë Emigrantët Shqiptar, Kush punon në Itali do marr leje qëndrimi dhe…


Italia ka miratuar një draft të ri ligjor, duke u ardhur në ndihmë të gjithë emigranttëve që duan të punojnë atje, duke i lehtësuar marrjen e leje qëndrimit.Me anë të këtij ligjii të ri.
Në vendin fqinj do të përfitojnë shumë shqiptarë të cilët punojnë atje. Përmes këtij draft ligji, të gjithë emigranttëve lejohet konvertimi i lejes së qëndrimit për motive të tjera.

Në leje qëndrimi për motive pune. Këtu përfshihen lejet e qëndrimit të lëshuara për motive fatkkeqësie natyrore, për mbrojttje speciial, aktivitet sportive, artistik, motive fetare e asistencë për minorenët.

Drafti lejon edhe të drejtën e dhënies së lejes së qëndrimit edhe për motive të mbrojtjes sociale ndaja emigranttëve riatdhesimi i të cilëve do t’u shkaktonte trajtim jo hu man e degradues të jetës së tyre private e familjaree