Fuqia e Zotit. Doktorë ndajnë me sukses pas 12 orësh binjaket e ngjitura


Dy vajza binjake 13-muajshe të lindura të ngj itura janë 0peruar me sukses nga doktorët në Vi et nam.

T r u c dhe D i e u N h i, gëzojnë shëndet të plotë pasi 100 kir urgë punuan për 12 orë pa pushim për të nd arë fëmijët në spitalin e fëmijëve në qytetin C hi Mi nh.

Për 3 muajt që do të vijnë, doktorët do të ndihmojnë bebet me o rgan et e tyre sa të rikuperohen plotësisht. Ope raci oni ishte i vë shti rë dhe kërkon kujdes të jash tëza konsh ëm, thotë drejtori i spit alit.

“Deri tani konsiderohet si një ndë rhy rje e suksesshme dhe ky është një hap i parë i mirë. Procesi i rikuperimit do të jetë i vë shti rë dhe akoma më sf idu es për spi talin. Ne do të fokusohemi të bëjmë gjithçka që vajzat të jetojnë të lumtura e të shëndetshme,” tha ai.