Kujdes nëse e рini këtë ρίlulë? Ѕhumë ѕhрејt do humbni shίkίmin, do ju dëmtojë Косkat dhe mund të рëѕоni një ίηfrakt!


Pothuajse që të gjithë përdorin pilula të ndryshme ditët e stme, qofshin kundra dhimbjeve ose vitamina. Njerëzit kanë një besim të tepruar përsa i përket ilaçeve dhe nuk është gjithmonë diçka positive.

Njerëzit duket sikur nuk e kontrollojnë kurrë nga se përbëhet një ilaς. Ata vetëm i pijnë dhe kaq.Kjo besim i verbër ndaj ilaςeve ka ndikuar negativisht tek njerëzit.

Ka pasur shumë raste kur njerëzit kanë pasur efekte anësore ndaj ilaςeve. Dhë të gjitha këto veti negative i ka 0mepraz0li.

0mepraz0l besohet të jetë një mbrojtës st0maku, por nuk është kështu. Kjo tab-letë pengon procesin e tretjes normale.

Me sa duket, 0mepraz0li atr0fizon prodhimin e ac-idit gas-trit në trupin tonë. Ne duhet të kujtojmë se ac-idi gas-trit është thelbësor për tretjen e ushqimit, sepse është ai që merr përgjegjësinë për të eleminuar të gjithë komponentët e padëshirueshëm nga trupi ynë.

Cilat janë efektet negative të këtij ilaςi?

⦁ Mund të shkaktojë anemi, dep-resi0n dhe dëmtime neur0logjike: Konsumi i vazhdueshëm i këtij ilaςi mund të zvogëlojë në mënyrë të konsiderueshme nivelet e vitaminës B12 në trupin tonë.

⦁ Rënia e kalciumit: Konsumi i këtij ilaςi mund të ndikojë në abs0rbimin e kal-ciumit në trupin tonë dhe prandaj do të rrisë rrez-ikun e thy-erjes dhe dëmtimit të k0ckave tona.

⦁ Mund të shkaktojë pr0bleme të frymëmarrjes: Duke ulur prodhimin e ac-idit në trupin tonë, rrit rrez- ikun e bak-tereve dhe infeksi0neve. Këto të fundit mund të lëvizin në mushkë-ritë tona dhe të shkakt0jnë shkatë-rrime në funksi0nimin e sistemit tonë të frymë-marrjes