Akѕident i раzаkonѕhëm: Nuѕја dhe vjehrri ndеѕhen me vetura!


Me arritjen e dimrit shtohet rrëshqitshmëria e rrugëve dhe si pasojë shtohet numri i ak sidenteve rrugore.
Mirëpo një aks ident mjaft i pazakonshëm ka ndodhur në Bosnje, respektivisht në fshatin Srednja Çagjavica afër qytetit Bijelina.

Në këtë aksident me veturat e llojit Opel dhe Mazda janë përplasur vjehrri dhe reja e tij, respektivisht nusja e djalit.

Në këtë aksident lëndime të rënda ka pësuar vjehrri i cili ka drejtuar veturë Opel, kurse nusja me veturën mazda ka marë lëndime të lehta.

Policia ka realizuar hetime lidhur me shkaqet që sollën deri te aks identi