Evrорë, Јереt Alarmi/ Воrë Dhe Ngriса, Në Greqi “Вëhet Рlazh”


Meteorologu i BBC-së, Chris Fawkes par alajmëron se re shje të dendura bore pri ten në mbarë Evropën.

“Ajo çfarë pa më në Madrid ishte vetëm fillimi”, u shpreh ai, ndërsa theksoi se bora, ng rica te ac ari që sjell stu hia Filomena, janë vetëm fillimi dhe se kushte të rë nduara atmosferike, do të përhapen dalëngadalë në pjesë të ndryshme të kontinentit të vjetër.

Për sh kak të Filomenës, në disa rajone të Spanjës kemi parë re shjet më të mëdha të dëborës prej dekadash të tëra. Situata mund të rënd ohet. Me fro ntin e presi onit të ulët që ka sj ellë re shje të dendura në verilindje të këtij vendi. Tani, sipas Fawkes, edhe disa pjesë të Evropës Lindore do të përba llen me një rë nie të menjëhershme të temperaturave e mund të pre sin dhe dëborë. Metereologu shton se re shje të den dura bore pri ten dhe në Ballkan.

Sipas tij, pjesë të Kroacisë, Bosnjes, Kosovës, Serbisë e Bullgaria mund të përb allen me të paktën 20 cm borë. E gjithë kjo situatë e rën duar në këtë pjesë të Evropës kontraston ndje shëm me atë çfarë po ndo dh në Greqi. Vendi fqinj po shijon temperaturat më të larta për muajin janar në të paktën 50 vjet, sipas Observatorit Kombëtar të Athinës. Ato pr itet të jenë 15 herë më të larta se temperaturat normale për këtë kohë të vitit.