Më në fund zbulohet e vërteta. Kjo është arsyeja pse Italia ishte më e prekura nga K0VID, krahasuar me shtetet e tjera…


Studimi u krye mbi dhuruesit e gj/ akut nga ‘P0liclinicodiMilano’ dhe i botuar në medrxiv. Sipas rezultateve, në fillim të epidemisë 4.6% e donatorëve të gj/ akut kishin antitrupa ndaj k0r-0naviru-sit, një përqindje që u rrit në 7.1% në fillim të prillit.

Distancimi social i vendosur për të përmirësuar përhapjen e ko vi d nuk duhej të rriste numrin e personave që kishin fituar antitrupa ndaj k0r-“naviru-sit, por në të kundërt përqindja është rritur.

Studiuesit përzgjodhën një m0stter të rastit prej rreth 800 dhuruesve të shëndetshëm të gja/ kut, të cilët rregullisht marrin pjesë në ‘P0liclinicodiMilano’, ku Qendra kryesore e Transfuzionit është aktive me më shumë se 40 mijë dhurues çdo vit nga Milano dhe krahina e Lombardisë.