“SlMPT0MAT që nuk duhet negIizhuar”…Tregon mjeku SuIçebe, Ja Ku ndryshon K0VID, me gripiin e zakonshëm !!!


Mjeku imun0log, Genc Sulçebe, në një intervistë me gazetaren Ilva Tare në Euronews Albania, renditi shenjatt, të cilat sipas tij tregojnë se një pacientt është i prekkur me k0vid.

Ai shtoi se shenja kryesore dalluese tek pacientët e prekur është tempeeratura e lartë.“Shenjat e k0vid janë të qartë, janë të njohur. Nëse një person ka tempeeraturë dhe dhim-bje k0ke ai është К0vid. Tempeeratura është kryesore. Mund të ketë dia-rre, këputtje,an0reksi.

Duhet një testtim i plotë që të kapësh asimpt0mattikët. Gjysmat e rasteve janë pa shenja, dhe për këtë arsye është një infe-ktim kapilar që është vështirë ta kontrollosh”, tha ai. Ai foli edhe për testimet e shpejta, ndërsa tha se efektshmëria e tyre është në studimet epidemi0l0gjike pasi nuk kanë efektin e testtimit m0lekular.

“Testtimet e shpejta janë efikase, janë të lira dhe e kapin vi- rusin me shpejtësi. Kanë një mangësi se ato nuk e kanë ndjeshmërinë e testtimit m0lekular, por janë të dobishme për studime epidemi0l0gjike në vattra.