‘Gjeja e pare qe duhet te beni… Mjekja e njohur tregon si te përbaIIemi me K0VIDIN në kushte shtepie…


Mjekimi është me mjekime suplementte dhe simpt0mattik që do të thotë nëse pacienti ka temperaturë duhet të përdorë Paracetamol,mund të përdorë në rast të dhimbjeve eksttreme të gj0ksit apo të trupit antifIamatorë, por gjithmonë me rekomandimin e mjekut.

Nëse ka k0llë mund të përdoret një qetësues apo një shurup bimor për ta qetësuar dhe vlerësohet hap pas hapi java e parë, ku aktiviteti është i pasur dhe nuk kemi shpesh herë shfaqjen e infe-ksi0neve sekondare apo kompIikacioneve dhe kështu deri në vijim të shërimitt.

Do të duhet apo jo për të bërë një konsultë me pleum0logun apo për të bërë analiza, gjithçka vlerësohet nga pacienti dhe ecuria që bën sëmun/ dja e tij.

Pra është në monitorim peri0dik shumë ditor deri në një muaj me një pacientt, eshte shprehur mjekja, transmeton ditorja.