Ja Vendimet e Reja se Kush Mund te Hyje ne Gjermani


Gjermania po përballet me numër të madh të infe-ktimeve dhe vde/ kjeve nga K0vid. Instituti Robert Koch në Berlin ka regjistruar një numër rekord të vik/ timave në Gjermani nga K0vid. Në raport thuhet se janë raportuar 1188 vde/ kje deri më tani numri maksimal është regjistruar më 30 dhjetor me 1129.

Në 24 orët e fundit janë regjistruar 31.849 raste të reja pozittive. Rregulloret e reja të hyrjes nga zonat e rrez-ikut në Gjermani, të vlefshme nga 11 janari 2021:

Tani testt i detyirueshëm: Personat që hyjnë ne Gjermani duhet të testtohen deri në 48 orë para mbërritjes ose menjëherë pas mbërritjes.

Detyrimi për vetizolim dhjetëditor ende mbetet në fuqi.Vetiz0limi mund të shkurtohet nga rezultati negattiv i një testti tjetër të kryer në ditën e pestë pas hyrjes.