Befason Mjeku Gjerman: K0R0NA zhdukket për 2 minuta nëse plotësohen këto dy kushte…


Sipas këtij studimi, në një ambjent të mbyllur me një temperattura 24 gradë dhe me një lagështirë prej 20 për qind vir-usi mund të rezistojë në një sipërfaqe për 18 orë, ndërsa me 35 gradë dhe me 80 për qind lagështirë, jetëgjatësia e tij nuk është më shumë se një orë.

Por nëse flasim për ambjent të hapur, në diell.Mjafton një temperaturë prej 24 gradësh dhe i njëjti nivel lagështire që vir-usi të zhdukket për dy minuta. Gjithësesi nuk është e thënë se këtë verë vi-rusi do të zhdukket totalisht.

Ricardi u shpreh se vi-rusi do të qarkullojë dhe duhet të vazhdojmë të respektojmë rregullat higjenike dhe distancimin social.Por mund të jemi të bindur se do më e mira do të vije.

Për sa i përket faktit se pjesa më e madhe e infe-ktimeve ndodh në familje dhe në azilet e të moshuarve por jo në vendet e punës ai saktëson se rreth 100 simulimee të komitetit shkencor tregojën se rinisja në të njëjtën kohë e punës dhe aktiviteteve sociale do të sillte një rritje të frikshme të infe ktimeve,shkruan ditorja.