Ζbаrdhеt Кr-ímí Маkаbēr: Nuk рranоi të martооhej me Кuѕhēririn, e reja vr-ítеt ngа fаmilја…


Një vajzë dhe i dashuri u saj u vr- anë në atë që quhen kr- im për nder, pasi e reja nuk pranoi të mart0hej me kush ririn e saj. Ngj- arja e rën- dë u regjistrua në Turqi. Vilda Lnce, 24-vjeçe, u detyrua të martohej me kush- ririn e saj në një cer-em0ni fetare pasi u vu nën pres-i0n të madh nga familja e saj.

Megjithatë, vajza iku me të dashurin e saj Osman Kelik, 25 vjeç, gati dy muaj më parë. Familja e saj kërkoi për ςiftin, por nuk ishte në gjendje t’i gjente derisa u paraqitën për një festë për vitin e ri në qytetin qendror turk, Сirsehir.

Familja e gruas e ftoi ςiftin në shtëpinë e tyre duke pre tenduar se donin të bënin paqe. Por kur ata mbërritën, Vilda u dërgua në banjë ku ajo u v- ra dhe i dashuri i saj u zh- vesh dhe u për dh- unua para se të g0ditej me th- ikë për vdе- ekje, sipas mediave lokale.