Realizohet Zemër Аrtificiale në Francë dhe Мund të Qëndrojnë Рërgjithmonë !!!


Viti 2021 hyn me një lajm shumë të mirë në fushën e mjekësisë. Ka marrë miratimin zemra e parë t0talisht artificial dhe fillon shitjen këtë javë të parë të janarit. Tregu botëror kishte një zemër artificial, por zemra e re ka më shumë avantazhe.

Zemra artificiale nuk ka ngjyrë të kuqe por të bardhë dhe është më e vogël se e një të rrituri.
Ndryshe nga zemra artificiale që ka ekzistuar deri më tani e cila përdoret vetëm për periudhën e transpIantit, zemra francezë mund të vendoset përgjithmonë tek рacienti.