Јереt alarmi nga mjeku amerikan: Mos i fusnin në аѕnjë mënуrë gishtat në hundë рër t’i раѕtruar do ѕhkaktoni këto ѕëmundje të rënda


Pavarësisht nëse e bëjnë atë në publik apo privat, shumë njerëz e kanë zakon që të fusin gishtat në hundë, por pak njerëz pranojnë se e bëjnë këtë.

Prindërit zakonisht i q ort ojnë fëmijët kur fusin gishtin në hundë, por ka edhe shumë të rritur që e bëjnë këtë gjë.

Të gjithë i bëjmë vetes pyetjen për të ditur se çfarë i shtyn ata të bëjnë këtë gjest i cili duket i nev eri tshëm. Por ky zakon shpjegohet duke thënë se njerëzit kanë kënaqësi, kur pastrojnë hundët e tyre.

Por mjeku amerikan Erich Voigt, thotë se pastrimi i hundës me gishta është një gjest i rre zikshëm për shëndetin. Thonjtë kanë shumë mi krobe dhe ato mund të shkojnë në hundë kur ju e pastroni dhe gishta.

Por thonjtë shkaktojnë edhe gë rv ishtje brenda v rimave të hundës dhe kjo gjë mund të çojë deri në infe ksione të rënda. Duke pastruar hundën tuaj, ju rre zi koni të përhapni pluhur, bakt ere dhe vir use të bll okuara në mukusin tuaj në pjesën tjetër të trupit tuaj.

Një studim zbuloi se bakt eret përgjegjëse për pneumoninë transmetoheshin kryesisht nga duart. Sipas një studimi , njerëzit që pastrojnë hundët me gishta mund të vuajnë nga infl amacioni i indit të hundës, i cili me kalimin e kohës mund të zvogëlojë hapjet e kav iteteve të hundës.

Burimi: SantePlusMagazine/ Marrë nga Revista Ora.