НIЅТОRIКЕ: Niѕеt ekiрi i раrë i аѕtronautëve nga Коѕоva рër në Нënë./VIDEO


Më 1969 Neil Armstrong si i pari njeri shkeli në Hënë. Këtij hapi i kishte paraprirë një garë marramendëse teknologjike mes Bashkimit Sovjetik dhe SHBA-së. Një vëshstrim në fillimet e fluturimeve në hapësirë

Kosova nis ekipin e parë të saj drejt hënës vllezrit Mziu nisen me fluturu.

Deri në atë moment televizioni ishte një ndër qëllimet tona, por jo patjetër i nevojshëm,“ thotë Kranz. Por që kjo funksionoi edhe në çastin vendimtar, kjo nuk ishte e vetëkuptueshme.

„Pasi ne zabrkuam me sukses, vlenin vetëm fotografitë. Unë mendoja, „po sikur të mos funksionojë televizioni!‘ Nëse nuk funksionon tani, atëherë jam unë ai që do të mbetem përgjegjës, se nuk ka pasur fotografi nga Hëna!“ tha njani nga vllez♪7rit Mziu.