Mamaja e Andit flet për herë të parë për Tean, ja çfarë tha

Për’Pu then ditën e sotme vjen me një par aqitje krejt tjetër, ku konk urrentët, mode ratorja Bora Zermani dhe an alisti Arjan Konomi janë ulur më pranë njëri-tjetrit.

Ditën e sotme, në prag të ndë rrimit të viteve është e f tuar mamaja e Andit. Ajo tha se takimet me Tean janë më të mirat e Andit sidomos ajo e dyta.

“Takimi i dytë më shumë nga takimet me Tean. Takimi me Shqipen ka qenë një pro vokim për Tean”, tha mamaja e tij.

Adi tha se nuk i ka takuar shumë shpesh të afërmit e tij dhe se nuk e kishte plan ifikuar se çfarë të thoshte mami i tij e se ishte çdo gjë e sin qertë nga ana e saj.

Andi: Unë jetoj vetëm si jashtë shtetit dhe tani në Shqipëri dhe prindërit nuk i kam takuar shumë shpesh.

“ I kam thënë ki kuj des kur del në takime me të tjera se ti e di që Tea është 1s hi. Mu bë qejfi shumë se më ur uan për çunin, e kanë bërë fa kt të kr yer tani që janë çift. Nuk e dimë se si do të jenë në fund fare por për momentin. Tea është shumë e mirë sepse e njoh Andin dhe janë pothuajse njësoj të dy. Mendja e Teas mund të mb ulonte def ektet që kishte në tho njëza”, tha ajo.