Studimi i fundit amerikan, Ja kush nuk do sèmurett kurrë nga K0VlD…

Shendet

Një grup studiuesish amerikanë nga Qendra për sëmundje infe/ktive dhe hulumtime të vak/sinave në California, kanë zbuluar se disa njerëz janë imunë ndaj patogjentit me emrin Sars C o v-2 edhe pse nuk kanë rënë kurrë në kontakt me të.

Studiuesit kanë dokumentuar raste të shumta që trupi ynë është në gjendje të sigurojë një përgjigje imune ndaj ko-vid, psh pasi ata kontrolluan një grup prej 20 personash të kuruar nga koro/navi/rus, të cilët në fakt kanë treguar se në secilën prej rasteve sistemi imunitar ishte në gjendje të njihte dhe lu-ftonte vir/usin.

Ky informacion do të eliminonte çdo dyshim në lidhje me aftësinë e vaksinës së ardhshme për të siguruar mbulim ose jo mbi infe/ksionin.“Ajo që ne kemi pare është një reagim shumë i fortë i qelizave T kundër proteinës sul muese spike të koro/navir/usit.

.Në grupin e ekzaminuar nga studiuesit, kishte subjekte të cilët u konstatun se ishin imunë, pavarësisht se nuk kishin hyrë në kontakt me ko/ronav/irusin. Sipas ekspertëve të Kalifornisë, ky fenomen mund të shpjegohet me faktin se pothuajse të gjitha këto subjekte autoimmune patjetër më pare kishin kontaktuar një tjetër vi/rus, atë që shkakton ftohje dhe mendohet se ka ndodhur një ndër-reaktivitet, i cili në disa individë ka siguruar edhe mbrojtje,ditorja.