Test – Ju si mendoni cila vetur ka përparsi kalimi ???

Në këtë rast kemi një kryqzimë ku kemi dy shenja të lajmërimit dhe një shenjë të urdhërsava të prera, vetura me ngjyr të kuqe kalon e para spese është duke lëvizur në shtrirje të rrugës me perparsi kalimi –

pastaj kalon vetura me ngjyrë ari dhe vetura me ngjyr blu dhe në fund vetura me ngjyr të gjelbërt sepse e ka shenjen kryqëzim me rrugen me perparsi kalimi që do të thot se duhet t’ju lejoj kalimin mejetve tjera.

Në këtë rast kemi një kryqzimë ku kemi dy shenja të lajmërimit dhe një shenjë të urdhërsava të prera, vetura me ngjyr të kuqe kalon e para spese është duke lëvizur në shtrirje të rrugës me perparsi kalimi pastaj kalon vetura me ngjyrë ari dhe vetura me ngjyr blu dhe në fund vetura me ngjyr të gjelbërt sepse e ka shenjen kryqëzim me rrugen me perparsi kalimi që do të thot se duhet t’ju lejoj kalimin mejetve tjera.