Drаma e ѕhqiрtarеѕ: U mаrtova me nјë dјаle me ngјуre, fjalët që më thanë рrindërit më hеngren рër së gјаlli

Dr ama e shqiptares: U martova me një djale me ngj yre, fjalët që më thanë prindërit më hen gren për së gj alli
Prindërit jo gjithmonë janë dakord për lidhjet e fëmijëve, por një grua e cila ka zgjedhur të martohet me një burrë me ngjy rë është re fuzuar nga prindërit e saj.

Ajo prej dy muajsh është kthyer në Shqipëri së bashku me bashkëshortin e saj, i cili është me ngjyrë. Ngjyra e tij është bërë shk aku që prindërit të mos flasin me vajzën e tyre, madje ata nuk pranojnë as fëmijën e saj.

Gruaja tregon se kur shkoi për studime në Londër, njohu një djalë të qetë e të dashur, krejt e kundërta e vëllait të saj pos esiv e kontrollues. Ajo tregon se i vëllai mund të lidhej me një vajzë që në moshën 15-vjeçare dhe ta çonte edhe në shtëpi, kurse ajo duhej të ruante “nderin e familjes”, të ishte “vajzë dinjitoze”.

Ajo erdhi në Shqipëri për t’u treguar prindërve nipin e tyre me shpresën që dashuria prej gjyshërish do t’i zb uste. Por përkundrazi kur panë se ai kishte trashëguar ngj yrën e Henrit, i thanë se s’kishin për ta pranuar kurrë.Çoje djalin ta rrisë i ati, dhe atëherë do të jesh vajza jonë. Më vr/a në për së gj alli ato fjalë”, kanë qenë fjalët e prindërve.