Ilir Наѕаni: Mjaftë me teoritë konѕрirative, vakѕina ëѕhtë e vetmja dritë јеѕhile

Dr. Hasani: Shpresojmë që në janar të marrim vaksinat e para kundër Co vid-19
“Pa zbulimin e vaksinave kundër sëmundjeve të ndryshme , në këtë formë njerëzimi nuk do të egzistonte ,dhe mjaftë më me teroritë konspirative se vetëm vaks ina kundër Ko vid-19 është e vetmja dritë jeshile që do të mund do të shpëtonte

njerëzimin dhe të dalim në fundë të këtijë tuneli të zi” thotë zëvendës ministri i shëndetësisë në Qeverin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ilir Hasani.

Intervistën integrale do të mund ta dëgjoni në kuadër të emisionit javorë “Familja dhe shëndeti” ditën e hënë (28.12.2020) me fillim të orës 09:30 minuta në valët e Radio Shkupit programi në gjuhën shqipe.