Νgjarje trαg jike në Ѕαrαηdë/ Ѕhtëрia рërfѕhihet ηga flakët, dig jet breηda 54 vjeçari

Një ngja rje e rëndë ka ndo dhur në Sarandë, ku pasi ka marrë fl akë një shtëpi, brenda saj është dj egur një 54 vjeçar.

I dje gur brenda shtëpisë është gj etur Stefan Kosta, 54-vjeç, i cili jetonte i vetëm pasi ishte i divo rсuar.

Trupi është gjetur i dje gur, pasi zja rrfikëset kanë hyrë brenda, kur janë njoftuar për fikjen e zja rrit në shtëpi.

Ngj arja ka ndodhur në një banesë pranë va rrezave të dëshmorëve në lagjen nr.1, ku vik tima jetonte me qira.

Policia dhe zja rrfikesja ndodhen në vend ngjarje për të zbardhur rrethanat e plota të saj./shqiptarja