Κ0rona viruѕ / ОВЅН nхit: Mbani mаѕkën në ѕhtëрi kur miqtë vijnë në mbrëmje

Njerëzit duhet të mbajnë maska në shtëpi për të parandaluar infe ksionin e ko ronav irusit kur mysafirët vijnë tek ata dhe nuk janë në gjendje të mbajnë distancën shoqërore, rekomandoi sot Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Përveç kësaj, maskat duhet të vishen në një situatë kur dhoma nuk është e ajrosur sa duhet ose nuk ka kushte për këtë, sipas udhëzimeve të sotme të OBSH-së.
Organizata Botërore e Shëndetësisë më parë ka mbështetur mbajtjen e maskave në zona të mbushura me njerëz.

Organizata e Shëndetit tani rekomandon gjithashtu përdorimin më të gjerë të maskave në objektet shëndetësore.

Personeli dhe punëtorët e tjerë që nuk janë të përfshirë në kujdesin spitalor janë futur në një listë të njerëzve që duhet të mbulojnë hu ndët dhe gojën gjatë gjithë kohës. Pacientët gjithashtu duhet të mbajnë maska në situata kur bien në kontakt të ngushtë me njerëz të tjerë.