Ky Fëmijë Sot Është Një Nga Figurat Më Të Njohura Në Vendin Tonë !!!/VlDEO

Arsyeja nuk ka të bëjë as me Hoxhën as me gruan e tij Nexhmijen, e cila nd0dhet përkrahë tij Këtu. De taji që ka të.rhequr vëm.endjen e të gjithëve është fëmija i vogël që nd0dhet krah çiftit Hoxha. Djalin e vogël që është këtu e njohim të gjithë, ai është Henri Çili.
Por, kush eshte Henri Çili?

Per te gjithe ata qe nuk e nj0hin ne u’a sj.ellim nje gje te ve.çantë nga ky personalitet qe besoj te gjithe deshirojne ta dine kete gje, sepse mund te jete e rendesishme per te gjithe ju.