Akѕideηtohet Fraηçeѕka Jaçe ηë rreth rrotυΙΙimiη e Nartëѕ(Detaje)

Aks ident ohet Françeska Jaçe në rreth rrotullimin e Nartës.

Bëhet e ditur se nga shpejtësia ajo ka hum bur kontrollin e mjetit.

Nuk dihet se si është gjendja e Jaçes.

vijon..