Ѕi mund ta zbuloni nëѕе jeni me Соvid nëpërmjet рirjes ѕë kafеѕ? Рërgjigjet рrofeѕori i njohur i biologjiѕë nυklеare

Dy nga simptomat e zakonshme të Co vid-19 janë hu mbja e nuhatjes dhe shijes.

Sipas ekspertëve, këto veçori janë bërë një sinjal i rëndësishëm për të zbuluar nëse një person është i infektuar ose jo.

Pikërisht duke u bazuar tek këto simptoma, kafeja është një produkt që mund të na vijë në ndihmë në diagnostikimin e prezencës së vi rusit në organizëm.

Duke qenë se shumica e njerëzve janë përdorues të rregullt të kafes në mëngjes, mos ndierja e aromës së njohur mund të jetë një iniciues i mirë për kryerjen e tamponit për Co vid-19.

“Ndonjëherë humbja e nuhatjes te këta pacientë është simptoma e vetme, kështu që humbja e nuhatjes dhe shijes mund të jetë testi më i thjeshtë që do të zbulojë gjendjen te njerëzit. Dhe kështu ata do të dinë që nuk bën të lëvizin jashtë dhe të përhapin infeksionin”, thotë James Schëob, profesor i biologjisë nùkleare në Universitetin Tufts.