Ndërkohë që në Ѕhqiрëri nuk kemi me çfarë të ngrohim ѕhtëрinë,në Iѕlandë vendоѕеt ngrohje nën trotuare (Video)

Në Islandë, përdoret uji i nxehtë gjeotermik për të ngrohur shtëpitë. Uji i nxehtë vjen në shtëpi me një temperaturë prej 74 gradë C dhe qarkullon nëpër radiatorë të cilët lëshojnë nxehtësinë në temperaturën më të pranueshme të mundshme dhe në mënyrën më efikasе.

Ndryshe nga vendet tjera, Islanda ka filluar implementimin e ngrohjeve edhe nën trotuare, kjo për të mundësuar shkrirjen e menjëhershme të borës dhe akullit në mënyrë që këmbësorët të mos rrëshqasin dhe Iëndohen.

Kjo tregon edhe një herë se si ky shtet kujdeset maksimalisht për banorët e vet duke iu siguruar edhe në rrugë mbrojtje nga i ftohti.