Rekordi/1.6 miΙioη eυro, shitet në aηkaηd pëΙΙumbi Kim

Ky pëllumb belg garash, me moshë 2-vjeçare dhe i quajtur Kimi i ri ka arri tur një rek ord botëror të shitjes në ank and, për një vlerë prej 1.6 milion euro.

Ankandi për pëllumbin arriti në 1.32 milion euro javën e shkuar duke kaluar rekordin e mëparshëm të ven dosur në Mars të vitit 2019 nga një tjetër pëllumb belg i quajtur Armando dhe që u shit me një vlerë prej 1.252 milion euro.

“Kjo është një shumë e paim agjinueshme, sepse ky është një pëllumb femër. Armando ishte mashkull. Zakonisht meshkujt kushtojnë më shumë, sepse ata mund të kenë më tepër pasa rdhës”, tha për Reuters, Nicholas Giselbrecht, drejtues i Pipa.

Ankandi që nisi me 200 euro në 2 Nëntor, arriti në 1.31 milion euro për 90 minuta, me ofertën e një grupi nga Afrika e Jugut. Por dy blerës të pasur kinezë e kaluan sot atë rekord./Opinion.al