Qyteti më i errët në tokë, dieIIi në dimër nuk del për 40 ditë

Një kole ksion fotografish impresi onuese ka zbuluar qytetin më të errët në tokë ku nuk ka diell për 40 ditë.

Fotografi, Amos Chapple mori një ops ion në aparat i cili mundëson edhe realizimin e fotografive në errësirë për të dok umentuar jetën në veriun e Rusisë gjatë natës polare.
Nga 2 dhjetori deri më 11 janar, dielli nuk ngrihet mbi hori zont në Murmansk. Qyteti shtrihet në rrethin Arktik rus.

Rreth 100 kilometra në lindje të Murmansk, varkat shtrihen të ngrira në dritën e hënës netëve të vona.

Murmansk u themelua si Romanov-on-Murman në 1916, kur Car Nikolla II kërkoi një port pa akull që do të lejonte që fur nizimet e Iu ftës të dërgoheshin nga aleatët e Rusisë.

Në L uftën e Dytë Bot ërore, Murmansk përsëri u bë i jetueshëm për B ashkimin S ovjetik dhe al eatët e tij perëndimorë.

Ishte një rrugë kryesore për shpërndarjen e materialeve dhe ndihmave për U sht rinë e Kuqe