Ikona e kinematografisë shqiptare Tinka Kurti sot ditëlindjen mbush 88 vjeçe

Aktorja e madhe Tinka Kurti mbush sot 88 vjeç.

Ajo u ngjit për herë të parë në s kenë kur ishte vetëm 16 vjeç. Për disa vjet u akti vizua në te atrin am ator në Shkodër. Më 1947 u përjashtua nga Liceu Artistik i Tiranës dhe nuk mori asnjëherë ndonjë dip lomë shkolle, por kjo nuk e pengoi të bëhet një aktore e madhe.Që nga viti 1949 e deri sa doli në pension ishte aktore e Te atrit “Migjeni” të Shkodrës, ku interp retoi rreth 120 role.

Veçanërisht e suk sesshme në rolet e forta dr amatike të nënave, por po kaq e suk sesshme në komedi. Shkëlqen me role prota goniste në “Gj aku i Arbrit”, “Histori Irk utase”, “Toka Jonë” – ku luan në fillim Fi len e pastaj Lo ken, “Fi sheku në pajë” apo “Fejesa e Çehovit”. Kurti ka inter pretuar edhe në ki nema, në rreth 35 filma artistikë, duke filluar me filmin e parë shiptar të met razhit të gjatë, “Tana”, më 1958.

Ndër vepra të tjera janë Nënë Pashako tek “Yjet e netëve të gjata” (1972), nëna tek “Çifti i lumtur” (1975), Sinjorina Mançini tek “Vajzat me kordele te kuqe” (1978), Gjyshja tek “Ze mra e nënës”. Tinka Kurti ka marrë çm ime të shumta, si në festivalet kombëtare të filmit, ashtu edhe në ato të teatrit. Këtyre çmimeve u shtohen edhe vlerësime të tjera të rëndësishme, si med alja “Mjeshtër i Madh i Punës”, akor duar nga Presidenti i Republikës.

Dy kin ema, një në Tiranë dhe një në Durrës mbajnë emrin e saj. Gjithashtu, emrin e Tinka Kurtit mban edhe një shkollë në fshatin Lekbibaj në Shqipëri.

Në vitin 2003, reg jisori shqiptar Esat Teliti realizoi një dokum entar të titu lluar thjesht “Tinka” kushtuar jetës së saj.

Një nga shprehjet e saj është: “Nuk e kam frikë plakjen e as vde kjen, por kam fr ikë nga plakja e t rurit, dhe në qoftë se ky moment vjen në jetën time, mendoj se do të isha dy herë e vd ekur. Për këtë arsye dua të vazhdoj të punoj.”