Kу ëѕhtë zуrtari роΙiсоr që dуѕhоhet se Vrаu аkЅidentaliѕht Vајzën dhe раѕtaj Vеten në Рrizrеn

Dy per sona janë gje tur të pa shen ja jete në një shtëpi në Prizren, raporton GazetaBlic.Siç është raportuar, i vd ekur është gjetur zyrtari policor, Sali Mazreku.

Mazreku dysho het ka vr arë aks identa lisht vajzën e tij, e më pastaj ka kryer edhe vet ëvr asje.

Lajmin e ka kon firmuar edhe Policia e Kosovës.“Me 15.12.2020, pak pas orës 19:00, Policia ka pranuar një informacion se në rrugën “Durmish Asllani” në Prizren, janë dëgjuar të sht ëna nga arma e zjar rit. Njësitet kom petente policore, menjëherë i janë përgjigjur vendit të ngj arjes dhe bazuar në informacionet e para, në një shtëpi ban imi janë gjetur dy trupa të pa jetë, një M/Kosovar zyrtar policor dhe një F/Kosovare, vd ekjen e të cilëve e kanë kon firmuar mjekët kompetent. Në vendin e ngja rjes janë dalu r të gjitha njësitet policore përfshirë fore nzikën, ekipet mjekësore dhe prokurorin, të cilët janë duke ekza minuar vendin e ngjarjes si dhe duke kryer hetime in tensive, lidhur me rastin”, ka thënë PK.