Е fundit! Qeveria merr vendim ti јарë реnsion 75 mijë lekë familjes së 25-vjeçarit Klodian Rаѕha

Këshilli i Ministrave ka vendosur dhënien e një trajtimi të veçantë financiar ndaj familjes së të ndjerit Klodian Rasha.

Kështu, familjarët e 25-vjeçarit, që h umbi jetën më datë 8 dhjetor, do të marrin tetëfishin e pensionit social.

Trajtimi i veçantë familjar, një trajtim ky financiar mujor do t’i paguhet kryefamiljarit, Qazim Osman Rasha.