ОВЅН: “Рërqafimet të rrezikѕhme, ëѕhtë mirë të ѕhmangen gjatë feѕtave”

Sipas Mike Ryan, shefi i oper acioneve emergjente në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, përqafimi është ndër kontaktet më tragj ikisht të rre zikshme të kësaj pan demie: “Mos e përqafoni njëri-tjetrin!”

Krishtlindja po afron dhe eksp ertët kanë frikë se tubimet familjare dhe darkat mund të ndihmojnë në përh apjen përsëri të vir usit. Kështu mes përqaf imeve, të përcaktuara si ‘të rr ezikshme’ nga Mike Ryan, shefi i operac ioneve emergjente të Organizatës Botërore të Shëndetësisë: “Ekz iston edhe përqafimi midis kontakteve më tragji kisht të rrez ikshme në këtë pandemi. Ne të OBSH përballemi me një dilemë të tme rrshme, por duhet të jemi të qartë: rekomandojmë që njerëzit të mos e përqafojnë njëri-tjetrin gjatë këtyre pushimeve”.

Cor onav irus, OBSH nuk i rekomandon përqafimet

“Mendoj se në vende si Shtetet e Bashkuara, ku 1-2 persona vd esin në minutë, mesazhi duhet të jetë: mos e përqafoni njëri-tjetrin. Koha dhe lloji i sëmu ndjes krijojnë një kontakt me rre zik të lartë, të ulët ose të mesëm Co vidi – shtoi Maria Van Kerkhove, shefe e grupit teknik të OBSH-së për cor onavi rusin –konsiderojmë një dritare prej 15 minutash kaluar pranë një personi poz itiv për një kontakt me rrezik, atëherë përveç kohës është e nevojshme të merret parasysh tipologjia: nëse ka përqafime ose puthje është një kontakt me rrezik të lartë “, përfundon ajo.

Shumica e popullsisë është akoma e prekshme nga vir usi

“Vazhdojmë të punojmë me rrjetet tona globale për të kuptuar më mirë përqindjen e popullsisë botërore që është e eksp ozuar ndaj këtij vir usi dhe sa zgjat imuniteti tek njerëzit që janë inf ektuar. Por studimet e prevalencës së HIV tregojnë se shumica e popullsisë është akoma e prekshme nga vir usi”. Kjo u deklarua nga drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, në një konferencë shtypi në Gjenevë. “Deri më tani, më shumë se 60 vende, përfshirë më shumë se 40 vende me të ardhura të ulëta dhe të mesme, po kryejnë një ose më shumë studime seropr evalence, duke përdorur protokollet e OBSH-së. Jemi duke siguruar mbështetje teknike, financiare dhe oper acionale, si dhe zhvillimin e kapacitetit kërkimor për këto studime”.

Përgatiti Orjona Tresa / Burimi Today.it