Моѕ e kaloftë njeri atë që ро heq ajo/ Kjo grua hυmbi trе fëmijët dhe bυrrin në të njëjtën ditë, ta ρrek zemrën me fjalët kυr u dha lamtυmirën e fundit: O Zot…!

Të hum basësh të dashurit e tu është një dhimb je aq e madhe sa nuk ka fjalë për ta përshkruar. Por atë që e ka kaluar një nënë mos e kaloftë njeri. Ajo hu mbi burrin e saj dhe tre fëmijët në të njëjtën ditë. Ajo i dha lamtumirën e fundit burrit të saj dhe tre fëmijëve në të njëjtën ditë.E shka tërr uar nga pikëllimi dhe me lotët që nuk pushonin ajo i përcolli ata për në banesën e fundit. Burrin e Lorettës dhe tre fëmijët e saj i vra në, kurse ajo mbeti e pla gosur. Loretta Traynor do donte që edhe ajo ta kishte hu mbur jetën aq e madhe është dhimbja e saj. I vetmi që mbijetoi është djali i saj Sam. Gruaja mes atij pikë llimi të madh tha vetëm: Kjo që mv ndodhi mua mos i ndodh askujt. Zoti le të t’i dën ojë ata.”