Motra e madhe është ilaçi i jetës, i ka bekuar Zoti ata që e kanë/ E kanë pranuar edhe shkencëtarët!!!

E kanë pranuar edhe shkencëtarët!!!

Rëndësia e të pasurit një motër: Gri ndjet dhe mosmar rëveshjet kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të shumta, por duhet pranuar se të pasurit një motër të përmirëson jetën.

Këtë tani e vërteton edhe shkenca, dhe në veçanti një studim i botuar në Journal of Family Psychology. Anketa thekson se motra, e madhe personifikon një shërim të vërtetë për shëndetin tonë mendor dhe vetëvlerësimin.

Studimi

Studimi analizon rëndësinë e të pasurit të një motër jo vetëm në moshë të pjekur, por sidomos në adoleshencë. Anketa në fakt ka përfshirë 395 familje me më shumë se një fëmijë të moshës ndërmjet 10 dhe 14 vjeç. Hulumtuesit mblodhën një informacion të madh mbi dinamikën e secilës familje, të ndjekur për një vit.