Femra beni kujdes! Ky është gabimi i rëndë që bëni kur fusni rrobat në lavatriçe

Makina e larjes së rrobave në temperatura të ulëta lejon zhvillimin dhe ba.rtjen e bakt.erieve nga rrobat e zakonshme me peshqirët e kuzhinës, të cilët mund të shka.ktojnë infe.ksione në familje.

Temperaturat e ulëta në programet ekonomike për larjen e rrobave, nuk janë të mjaftueshme për të vr.arë bakt.eriet, the.ksohet sipas një studimi të Shoqatës britanike për higjienë. Sipas tij, rreth 0.1 g ose 10,000 fe.kale mbeten tek br.ekët e “pastra” pas larjes në temperatura të ulëta.

Njerëzit besojnë se, rrobat pas çdo larje në makinën e larjes së rrobave, duhet të jenë të pastra, por ka një dallim të madh mes pastërtisë sipërfaqësore dhe asaj higjienike – thekson ba.rtësja e këtij studimi, Lisa Akerli.

Lisa shton se si programi ekonomik dhe programet tjera të lavatriçes në temperatura të ulëta janë pro.blematike jo vetëm për shk.ak të mb.etjeve bakt.eriale, por edhe përtej kontam.inimit duke kaluar në gjëra tjera në makinë dhe krijimin e të ashtuquajturës “ përz.ierje bakt.eriale”.

Gjërat nga ku vijnë bakt.eriet, si peshqirët dhe salvetat apo pëlhurat e kuzhinës, janë në kontakt të drejtpërdrejtë me trupin e njeriut dhe lehtë mund të shka.ktojnë shumëllojshmëri të sëm.undjeve.

Bakt.eriet në rroba me lagështi janë më të rrez.ikshme, sepse mund të vijnë në kontakt me duart tuaja gjatë vendosjes në tel për tha.rrje, dhe më pas të pre.kni paqëllim gojën tuaj me ato duar.

Për atë, lani rrobat tuaja në 60 gradë, kështu që do të jeni më të sigurtë.

Këshilla për higjienë më të mirë të lavatriçes:

Të paktën një herë në muaj lani rrobat në 90 gradë. Pra, edhe rrobat do të jenë të pastra por edhe makina larëse do të pastrohet nga bakt.eriet.

Mbulesat dhe rrobat duhet të lahen të veçuara nga peshqirët, sidomos kur lahen në temperature të ulëta.

Pas përfundimit të larjes, dera e lavatriçes është mirë që të lihet hapur për një kohë, sepse qarkullimi i ajrit parand.alon rritjen e bakt.erieve brenda saj.

Rregullisht pastroni derën e lavatriçes, si dhe vendin ku hid.het detergjenti dhe zbu.tësi.

Pas shtr.irjes së rrobave në tel për th.arje, pastroni tërësisht duart tuaja.

Nëse lani rrobat tuaja në temperatura të ulëta pa ndonjë dezinf.ektues, atëherë th.ani mirë rrobat dhe sigurohuni që të pastroni duart pas pre.kjes së rrobave me lagështirë.