Ç’po bëhet kēshtu o Zot i madh? Nëna ka mbајtur djalin të mbуΙΙur në shtëpi për 28 vite do vini dυart në kokë kur të lexoni me çfarë e ushqеηte

Një ngj arje e rëndë raportohet nga Suedia. Si bëhet e ditur një 41-vjeçar ka jetuar i mby llur në shtëpi bashkë me nënë e tij për 28 vite.

Gratë policore dhe një polic në hy rje të ndërtesës së banesës në të cilën 41-vjeçari duhej të jetonte

Si bëhet e ditur ata kanë jetuar në Haninge pranë Stokholmit. Rapo rtohet se ai u la i lirë nga motra e tij të dielën në mbrëmje. E ditur bëhet se ai dobësuar shumë nuk kishte dhëmbë dhe duhej operuar menjëherë.

He timet për nënë e tij 70 vjeçare kanë nisur. Po si ka thënë ajo, djali i saj nuk donte të dilte vetë nga shtëpia, pasi ai mund të largohej kur të donte. Pro kuroja e këtij rasti ka thënë: Pla gët që ai ka në trup mund të jenë nga ndonjë sëmu ndje, por nuk ka prova se nëna ka a buzuar me të.

Burrin ajo e hu mbi pas një z jarr që ra në pyll, kurse vajza ishte larguar nga shtëpia kur ishte 17 vjeçe. Mbi këtë histori ka shumë hije dys hime, pasi që nga viti 2001 djali ka marrë ndihmë ekonomike, por se si kanë kaluar shumë vite që nuk e kanë kuptuar që djali nuk po dilte do të het ohet për ta zbuluar. Gjithë këto vite ajo e kishte ushqyer me bukë të thatë dhe në shumë raste edhe të mykur.