GJIΝΕKOLΟGËT: FEMRAT QË BËJNË KËTO VEPRIME ÇDO DITË, JANË MË TË RRΕΖΙKUARA NGA ΙNFΕΚЅΙONET URΙNARE”

Infe ksionet urinare janë shumë të shpeshta dhe zënë vendin e dytë pas atyre të rrugëve të frymëmarrjes.

Ato ndahen në infek sione urinare të rrugëve të sipërme, ku preken veshkat dhe quhen pielonefrite dhe infe ksione urinare të rrugëve të poshtme.

Mund të prekin çdo lloj moshe, kryesisht të rinjtë dhe gratë e moshës së mesme me jetë sek suale akti ve.

Mbi 60% e grave në të gjithë botën preken nga infek sionet e traktit urinar gjatë jetës së tyre dhe më shumë se 25% e tyre përjetojnë rikthim të kësaj sëmundjeje brenda 6 muajsh.

Disa femra rrezikojnë të preken më shumë nga ionfe ksionet urinare krahasuar me të tjera. Por cilat janë shkaqet kryesore që çojnë në shfaqjen e këtij infeksioni?

Dehidratimi:

Dehidratimi vjen si pasojë e mos-konsumit të shpeshtë të ujit dhe lëngjëve të tjera, si rrjedhojë urinoni më pak dhe kjon sjell shfaqjen e infe ksioneve urinare.

Mbajtja e urinës:

Nëse duhet të shkoni në tualet, shkoni.

Gjithçka tjetër mund të presë.

Në të kundërt, bakteret mund të ngecin në traktin urinar dhe të shkaktojnë infe ksione.

Fshirja në drejtimin pas-para:

Letra higjienike mund t’i shtyjë bakteret drejt uretrës, ndaj sigurohuni që gjithnjë të fshiheni në drejtimin para-pas.

Konsumimi i tepruar i kafes, lëngjeve të frutave dhe alko.olit:

Sa më e errët pija, aq më të shumta janë gjasat që të funksionojë si diuretik, duke ju bërë që të urinoni më shumë.

Alko.oli mund të irritojë fshikëzën, po ashtu edhe lëngjet e frutave me tepricë