Коrоnaνirυѕi rrit çmimin e νаrrίmit , 1 mijë еυro për një të ndјеrë

Agjencitë fune rale kanë përfituar rreth 1,5 milion euro gjatë kohës së pan demisë. Çmimet e shërbimeve mo rtore janë rritur për paci entët e prekur nga Co Vid-19, të cilët ndë rruan jetë gjatë këtyre 9 muajve. Prej muajit mars deri në fillim të dhjetorit v irusi korona jetën iu mori mbi 1,800 paci entëve në vend, raporton Alsat-M, përmes një kronike.

Reagime të shumta të familjarëve erdhën në rrjetet sociale, të cilët kanë paguar shuma të majme për të ndjerët që e pësuan nga ky vi rusi. Ata prapa kamerave thonë se ndjehen të mashtruar dhe se agjencitë e funeraleve kanë keqpërdorur tra gjeditë për të përfituar shuma parash.

“Nga përvoja personale ju tregoj se mbi 60 mijë denarë kam paguar për te varrezat në Gjorçe-Shkup”. “Shuma prej 1 mijë eurove mu faturua edhe mua për një shërbim të njëjtë të pacientit nga Cov id-19”, thonë qytetarët për Alsat-M.

Nga fillim i pandemisë e gjatë valës së pranverës, çmimet lëviznin nga 500-800 euro varë sisht prej qyteteve, na thanë disa nga këto agjenci të cilat i kontaktuam. Ndërkaq, me shtimin e vde kshmërisë në valën e vjeshtës, çmimi për një shërbim funerali arriti deri në 1,000 euro, duke përfshirë edhe arkivolin hermetikisht të mbyllur. Në fakt, kjo e fundit nuk ishte e obliguar sipas protokollit shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Filipçe tha se shteti nuk ndërhyn në përcaktimin e shumës së shërbimeve mortore.

Zëvendësministri Ilir Hasani tha se me protokollin e ri kostoja do të ulet për 200 euro sa ka kushtuar ark ivoli hermetik i metaltë, duke evituar keqpërdorimet e mundshme të agj encive funerale.

Me vendimin e fundit të Qeverisë, operatorët e shërbimeve funerale detyrohen të ndryshojnë Protokollin për parandalimin e infe ktimit gjatë procedimit të kuf omave. Ekzekutivi vendosi se përgatitja, transporti dhe va rrimi i të ndjerëve nuk duhet të jetë në ark ivol metali./Alsat