E ТmerrЅhmе: Aditivin me të cilin bëhen bukët, kineΖët e рrodhоjnë nga flokët e njeriut (Video)

Sipas asaj që është paraqitur në kro nikë, shqe tësuese është materiet prej të cilave përfitohen aditivët si dhe kushtet në të cilat kryhet ky proces.

Aty raportohet se aditivët janë ndaluar në vendet e BE-së, madje nuk i përdorë as Shqipëria, Serbia dhe shtetet tjera, ndonëse në Kosovë vazhdojnë të përdoren në mënyrë të pak ontrolluar, transmeton Gazeta Sinjali.

Në Kosovë ekz iston Rregullorja për Aditivët Ushqimor, e cila saktëson shumën e aditivëve për produkte ushqimore