Κarantina 14-Ditore? Ja Çfarë Pritet Të Ndodhë Në Vazhdim…!

Ja Çfarë Pritet Të Ndodhë Në Vazhdim…!

Udhëzimi i ri nga Qendra Amerikane për Kontr0llin e Sëmυndjeve (CDC) thotë se periudhat e karantinës mund të jenë më të shkurtra se 14 ditë, për disa njerëz të ekspozuar ndaj C0vid-19.

CDC vazhdon të rekomandojë Κarantimin për 14 ditë si mënyra më e mirë për të zvogëluar rreΖikun e përhapjes së C0vid-19, tha Dr Henry Walke, megjithatë ai shtoi se ekzistojnë “dy periudha alternative të pranueshme” të Κarantinës.

Sipas tij, karantina mund të përfundojë pas 10 ditësh pa një test C0vid-19 nëse personi nuk raporton asnjë simpt0më, ose pas shtatë ditësh me një rezultat negativ të testit, nëse personi nuk ka raportuar asnjë simpt0më.

“Njerëzit që janë ekspozuar ndaj vίrusit duhet të jenë të vëmendshëm për simpt0ma për 14 ditë, veçanërisht nëse përfundojnë Κarantinën më herët”, tha Walke.

Ulja e ditëve të karantinës mund të zvogëlojë mbinagarkesën në sistemin e shëndetit publik, pasi infeksi0net e reja po rriten shpejt, dhe të ulë nivelin e stresit te personat e Κarantinuar.