Ngјаrja рrekëѕe, çifti i të moѕhuarve νdeѕin nga koronаνiruѕi me νetëm 1 minutë diferenсë

Një lajm dri thërues është raportuar nga Michigan në SHBA. Një çift të moshuarish kanë hu mbur je tën pas infek timit me Covid-19.

Vik timat janë Patricia dhe Leslie Makgouoters. Dyshja kishin 47 vite të martuar dhe rritën bashkë fëmijët dhe nipërit e tyre.

“CNN” raporton se dyshja ndërruan jetë në një natë nga Co vid. Leslie 75 vjeç dhe Patricia 78 vjeçe hu mbën je tën vetëm 1 minutë pas njëri-tjetrit.

“Edhe pse u sho kuam, nuk u hab itëm aq shumë, pasi ata ishin gjithë kohën bashkë, e shijuan jetën e tyre së bashku. Është e bukur, por edhe aq tra gjike. Ashtu si Romeo dhe Zhulieta”, tha Joanna Sisk, një nga vajzat e tyre.