“Mamaja më dërgοi tek хhaхhai në Тiranë, ai me νiѕhte ѕi grυa për të kënаqυr bυrrat”

Sot në emisionin “Historia ime” në Tv Klan është trajtuar një temë mjaft shqetës uese që prek fëmijët dhe prindërit. Bëhet fjalë për abu zimin sek sual onl ine tek fëmijët. Shfr ytëzimit ndaj fëmijëve fatk eqësisht duket se është më i përhapur se të dhënat dhe informacionet publike të inst ituci oneve. Me ndihmën e UNICEF-it në studio janë rrë fyer 3 histori të dhimb shme të 3 vajzave duke ruajtur ano nimatin e tyre.

Mirela Milori: Për ta sjellë më afër se çfarë ndodh ne do të ndjekim disa inserte të shkurta të tre rrë fimeve. Kemi kërkuar në fakt të kishim rrë fime të fëmijëve, binte ndesh me ligjin, nuk na lejohej qoftë me fytyrë të mbuluar me an onimat shkeleshin të drejtat e tyre, falenderoj UNICEF-in që ka bashk ëpunuar me ne dhe na ka dhënë tre inserte të shkurtra për atë që vërtet ndodh, i ndjekim:

“Isha 7 vjeç kur një i afërm më dhu noi se ksua lisht. Megjithëse kam kaluar një fëmijëri të qetë, tani që duhet të krijoj një familje, kam frikë dhe nuk gjej guxim të njihem me djemtë. Kam frikë nga para gjykimi i tyre dhe i shoqërisë”.

“Isha 8 vjeç kur mamaja më dërgoi në kryeqytet tek xhaxhai për një të ardhme më të mirë. Ajo nuk do ta marrë vesh kurrë që e ardhmja që më priste ishte të vish esha si grua për të kën aqur burrat. Xhaxhain e arr estuan, por fëmijëria ime u rrënua përg jithmonë”.

“Isha 13 vjeç kur mamaja më detyroi të martohesha me një djalë pak më të madh se unë. Më pas një bandë më rrë mbeu dhe më shfry tëzoi se ks ualisht. Edhe pse policia u njoftua, nuk u mor asnjë masë kundër tyre. Kur mbeta shtatzënë, mamaja vendosi të më martonte me një burrë 40 vjeç i cili më çoi në Gjermani, ku vazhdova të shfryt ëzohesha sek sual isht”. /tvklan.al