61 νj eçari gјendеt i νdеkur në një motel në Gjakoνē, ishte me njē 21-vj eçare

Një person është gje tur i vde kur në një motel në Gjakovë.Një gjë të tillë e ka konf irmuar edhe zëdhënësi i Policisë, Nysret Xhurkaj.

“Me datë 01.12.2020 rreth orës 17:00 janë para qitur dëshm itarët për të raportuar një rast. Dëshmitarët kanë info rmuar se një person tek villa është pa ndjenja. Patrulla policore së bashku me het uesit kanë dalur në vend të ngj arjes, të cilët e kanë gjetur vikt imën të shtrirë në krevat pa ndjenja”, ka thënë Xhurkaj për KALLXO.com

Xhurkaj ka shtuar se lidhur me rastin janë njoftuar të gjitha njësitë rele vante policore bashkë me pro kurorin kujdestar.Sipas Xhurkaj, me ur dhër të prokurorit, trupi i pajetë do të dërgohet në obdu ksion