E mira s’ka fυnd Prίsni 10 dhjetorin! Parashikimi bοmbē për Muajin e Festave

Nuk është më çudi, por gjithçka ka dalë në horizont dhe ajo ka sjellë më në fùnd parashikimin e saj më të madh për këtë muaj që do të mbýllë dhe perden e vitit 2020.

Çfarë ndòdh me punën, párátë, festat, dashurinë, projektet, shëndetin dhe mbí të gjitha kush është sùrpriz e madhe që i prèt 12 shenjat e zòdíakùt në këtë dhjetor festash.

Parashikimi është bèfásues dhe me çdo kùsht ju do të mbeteni pa fjalë nga ajo që do të thotë shenja juaj, por për të mos hùmbur më kohë zbulojeni tani.

Parashikimi i muajit të fùndit për Dashët

Me ne fùnd këtë muaj ju do gjeni zgjidhje për disa pro.bleme qe keni pasur ne te shkuarën. Do jeni te logjikshëm për te mos e lën.duar atë qe keni ne krah.

Pas datës 10 do mendoni t’i bëni edhe surpriza gjigande njeri-tjetrit. Beqaret do vazhdojnë te kërk.ojnë princin e tyre te kaltër kudo qe te shkojnë. Mos dilni përtej limiteve te jos.hjes. Gjendja shëndetësore here pas here mùnd te ketë tro.nditje. Nuk do ndiheni mire dhe duhet patjetër te bëni kon.sulta mje.kësore.

Mos e lini gjendjen te përke.qësohet. Ne planin financiar mùnd te ndërmerrni edhe rrez.iqe vetëm për ta përm.irësuar shpejt buxhetin. Edhe pse do ja dilni mire është te mos e përsërisni shpesh këtë. Ne pune do përb.alleni me sf.ida goxha te vës.htira, megjithatë me shume këmbën.gulje dhe me seriozitet do ja dilni mbanë me sukses.

Parashikimi i muajit të fùndit për Demat

I ftohti i këtij muaji ka rrez.ik te ftohe edhe marrëdhënien tuaj me partnerin gjate këtij muaji. Do keni mosmar.rëveshje te njëpasnjëshme me partnerin dhe mùnd t’i thoni atij edhe gjera qe deri me sot nuk keni gu.xuar.

Beqaret nuk do ndihen mire me personat qe do takojnë dhe nuk do e marrin gux.imin ta vazhdojnë me tej njohjen duke pritur qe një dite princi i kaltër t’iu tro.kasë vete ne dere. Kjo ne fakt do jete e vë.shtirë. Gjendja shëndetësore nuk do jete ashtu si do kishit dës.hiruar.

Do ju mun.goje gjithë kohës energjia dhe mùnd te keni edhe lu.hatje tens.ioni. Gjendja e financave do vazhdoje te mbetet gjithë kohës e qëndrueshme. Do dini si t’i kr.yeni me ma.turi shpenzimet. Ne pune do jeni te përgjegjshëm dhe do dini si te veproni ne çdo moment. Pr.itet te ngjitni disa shkalle ne ka.rriere.

Parashikimi i muajit të fùndit për Binjakèt

Ky muaj nuk do jete tërësisht i qete për ata qe janë ne një lidhje. Here pas here mùnd te ketë edhe ndonjë st.uhi. Java e dyte dhe e trete do jene te mbu.shura me mosma.rrëveshje te cilat do ju bëjnë te ndiheni k.eq. Me e mira është te mos e bra.ktisni partnerin, por te tregoheni te du.ruar dhe te bëni çdo përp.jekje për t’u ripa.jtuar.

Pas datës 22 gjithçka do jete me e qete dhe dielli do filloje te rilinde. Beqaret nuk do jene ende gati për te bere ndry.shime ne jetën e tyre ne çift dhe ka mùndësi t’i ref.uzojnë ftesat. Shëndetin nuk duhet ta lini asnjë moment pas dore.

Str.esi qe do kaloni mùnd te sjelle goxha shqe.tësime. Me financat mùndohuni te tregoheni sa me te log.jikshëm sepse ne te kundërt do mbeteni pa p.ara. Ne pune do ko.rrni gjithçka qe keni mbjelle deri me sot. Ju e dini mire se çfarë.

Parashikimi i muajit të fùndit për Gaforret

Këtë muaj keni për t’u ndier me mire pasi do jeni te rret.huar nga njerëzit qe ju duan. Nga ana tjetër do jeni edhe me te log.jikshëm dhe do i zgjidhni një e nga një te gjitha pro.blemet qe keni p.asur. Ata qe janë ne një lidhje do dashurohen me më tepër pas.ion dhe do ndihen për mre.kulli.

Beqaret duhet te bëjnë pak me tepër du.rim pasi personi i duhur do shf.aqet nga java e trete. Me pas çdo gjë do marre një tjetër kuptim për ta. Gjendja shëndetësore mùnd te ketë here pas here disa pro.bleme.

Lo.dhja dhe i ftohti mùnd t’iu bëjnë te jeni pa fùqí. Financat do jene te kënaqshme. Do dini si t’i organizoni te ardhurat qe t’iu mb.eten p.ara edhe për te h.equr mënjanë. Ne pune nuk do ju mun.goje këmbën.gulja, por vetëm duke bashkëpunuar me koleget do mùnd te arrini majat e suksesit.

Parashikimi i muajit të fùndit për Lùanèt

Pasi te kalojnë pese ditët e para te muajit, gjate te cilave komunikimi do lere për te dëshiruar, gjithçka me pas do ece me se miri. nuk do keni aspak mosmar.rëveshje me partnerin, përku.ndrazi do flisni hapur me te dhe do ani gati te programoni te ardhmen.

Çdo gjë do e keni nen kontroll. Beqaret do bëjnë mire te mos kërkojnë dike ne baze kriteresh sepse kane për te mbe.tur vetëm përgjithmonë. Shëndeti here pas here do jete del.ikat për shk.ak te lo.dhjes. Çlo.dhuni here pas here dhe mos ngel.izhoni vitaminat e proteinat.

Ne planin financiar do ju duhet një mbës.htetje e madhe nga te afërmit qe t’ia dilni mbanë, ne te ku.ndërt situata do përke.qësohet ndje.shëm. Ne pune, 10 ditët e para do jene disi te paqën.drueshme, ndërkohë qe me pas gjerat do ecin për mr.ekulli.

Parashikimi i muajit të fùndit për Vírgjèreshèt

Muaj jo shume i ngrohte ky për ata qe janë ne një lidhje. Javët e para do ndiheni si te bll.okuar dhe nuk do i shpr.ehni dot ndjenjat qe keni ne ze.mër. Gjithsesi pas datës 17 gjithçka di filloje te ndr.yshoje dhe atmosfera do ngrohet.

Beqaret do jene tejet nosta.lgjike për dashuritë e shkuara dhe nuk do jene gati për te pa.sur njohje te reja. Dijeni se jo gjithmonë do ketë raste te mira dhe mùnd te mb.eteni vetëm për një kohe te gjate. Shëndeti here do jete i mire e here mùnd te ketë shq.etësime.

Mùnd te pre.keni nga gr.ipi dhe do keni dh.imbje trupi dhe dh.imbje koke. Financat do jene te tra.zuara sidomos javën e pare.

Te gjitha këto ne fakt janë pasoje e sjelljes tuaj jo te mire me shpe.nzimet. Ne pune do ju mu.ngoje energjia dhe me vës.htirësi do i arrini objektivat. Mos ngu.rroni te kërkoni ndihme nëse gje.ndeni ne vës.htirësi se.rioze.

Parashikimi i muajit të fùndit për Peshoret

Ky muaj nuk do jete i k.eq për ju qe jeni ne një lidhje megjithatë do ju duhet pak mùnd për te ru.ajtur qetësinë. Ata qe janë ne një lidhje duhet te mos e lënë ne asnjë moment pas dore personin qe kane ne krahë sepse situata mùnd t’iu dale jashtë kontrollit.

Ne çdo moment duhet te mendoni si për vete ashtu edhe për atë qe keni ne krah. Beqaret do kenë plot takime, por jo shume nga ato drit.hërùeset. Gjithsesi çdo hap duhet he.dhur me ku.jdes ne mënyrë qe nesër te mos ketë pe.ndime. Shëndeti do jete i mire javën e pare, por nëse ju me pas nuk kuj.deseni për veten, vi.sheni holle apo konsumoni gjerat e dë.mshme do keni pro.bleme.

Financat vës.htirë se mùnd te mb.eten te qën.drueshme. Ne pune mire do jete te mos rrez.ikoni shume për te arritur ku doni. Komunikimi dhe bashkëpunimi do jene ar.mët me te f.orta.

Parashikimi i muajit të fùndit për Akrèpat

Ky muaj pritet te jete plot ngjyra. Për ata qe janë ne një lidhje klima do jete e ngrohte. Do i përkus.htoheni me tepër atij qe keni ne krah dhe do ja shprehni ndjenjat si asnjëherë me pare.

Ne përgjithësi harmonia do mbiz.otëroje ne jetën tuaj. Beqaret do jos.hin kurdo çdo person qe do ju duket interesant. Pjesa me e madhe do e gjejnë qe javën e pare personin qe do ju përs.htatet. Edhe gjendja shëndetësore nuk do jete aspak e k.eqe.

Kohet e fùndit keni ditur si te kujdeseni për veten tuaj. Financat do ju stre.sojnë paksa sepse m.ezi do arrini t’i mbani te qëndrueshme. Megjithatë duhet thënë se këtë muaj nuk do keni vë.shtirësi.

Kjo edhe f.ale mbë.shtetjes se te afërmve. Ne pune do jeni me te vëmendshëm dhe me te përqe.ndruar tek ato qe do ju kërk.ohen. Javën e trete arritjet tuaja do i mrek.ullojnë te gjithë.

Parashikimi i muajit të fùndit për Shigjetarët

Fillimi i muajit do jete shume i qete për ata qe janë ne një lidhje. Do reflektoni me k.ujdes për çdo hap qe do hid.hni dhe nuk do nx.itoheni. Pas datës 15 situata ka rrèzík te pë.sojë disa ndr.yshime. Tregohuni te kujd.esshëm sepse shume persona do mùndohen t’iu pri.shin pune.

Beqaret nuk do kenë mùndësi shume te mira për te realizuar takime te rëndësishme, megjithatë muaji nuk do jete i k.eq. Miqtë dhe familjaret do ju surprizojne ne çdo moment. Nëse për shëndetin nuk përk.ujdeseni, situata do ju dale tër.ësisht jashtë kon.trollit.

Do keni gòxha shq.etësime se.rioze. Financat do jene here pas here del.ikate. Shpe.nzoni aq sa mùndeni, mos i kaloni lim.itet. Ne pune do përb.alleni me një pro.blem sèríoz te cilat do e kaloni vetëm me ndihmën e kolegeve. Asgjë nuk do jete aq e thj.eshte sa e keni menduar.

Parashikimi i muajit të fùndit për Bricjápèt

Gjate këtij muaji do mbizo.tërojë dialogu dhe mirëkuptimi ne jetën tuaj ne çift. Edhe ata qe kane p.asur mosmar.rëveshje te mëdha me ne fùnd do paj.tohen dhe do ndihen te qete.

Beqaret do jene gjithë kohës te rrethuar nga miqtë e ng.ushte dhe nuk do e kenë mendjen për te kërkuar dashurinë. Gjithsesi nga jave e trete ka gj.asa te ndodhe diçka e mrekullueshme. Shëndeti nuk do jete a.spak ne gjende te mire. Do e ndieni shume te ftohtin dhe do pr.ekeni shpesh nga víròzát e stinës.

Financat do jene te qëndrueshme për aq kohe sa ju te shpe.nzoni me k.ujdes. Mos lu.ani me zj.arrin sepse mùnd te dig.jeni kèq. Ne pune duhet te bëni plane dhe te ecni ne baze te tyre ne mënyrë qe te arrini sa me lart. Po ecèt kùtùru mùnd te përb.alleni edhe disa pro.bleme. situata ne disa raste do ju ndër.ikohet se tepërmi.

Parashikimi i muajit të fùndit për Ujorèt

Muaj dèlíkat ky qe po vjen. Ata qe janë ne një lidhje do e lënë pas dore partnerin ne javën e pare dhe kjo mùnd te krijoje një he.ndek mes tyre. Mosma.rrëveshjet dhe deb.atet do jene te f.orta.

Pas date 12 gjerat do fillojnë te normalizohen disi. Flisni hapur dhe pa dorashka për çdo gjë sepse vetëm ne këtë mënyrë do gjeni zgjidhje. Beqaret do realizojnë plot takime, por mire është te tregohen sa me te logjikshëm. Po ga.buan këtë muaj do i vu.ajnë pas.ojat për një kohe te gjate.

Shëndeti do ketë goxha shq.etësime. Mùnd te vu.ani nga kòlíti ose nga stòmáku. Duhet te bëni sa me shpejt kontrolle sepse situata mùnd te ndër.ikohet.

Ku.jdes me píkántèt dhe turshitë. Financat do vazhdojnë te mbèten tèjet dèlíkáte. Nuk do i kr.yeni dot as shpe.nzimet e nevojshme. Ne pune do keni pe.ngesa te vogla 10 ditët e para, por gjithçka do përm.irësohet me shpejt nga sa mendonit.

Parashikimi i muajit të fùndit për Peshqit

Këtë muaj do ju ndr.yshoje shpesh humori juve qe jeni ne një lidhje. Mùnd te gr.indeni k.eq me atë qe keni ne krah dhe marrëdhënia mes jush do tro.nditet. Beqaret nuk duhet ta pr.ivojnë për asnjë çast veten e tyre sepse mùndësitë vetëm njëherë ne jete vijnë.

Gjendja shëndetësore ka për te qene me e qëndrueshme. Nuk do ndiheni me te sur.esuar dhe energjia do ju mbùlojë trupin. Nuk do keni me as shqe.tësime nga mesi apo nga shpína.

Ne planin financiar nuk do jeni aspak te logjikshëm dhe do kryeni shpe.nzime te pame.nduara. Gjendja do jete vërtet del.ikate. Ne pune do i bëni te gjitha përpj.ekjet e mùndshme qe ta fitoni atë qe kërkoni.

Disa kolege te vjetër do ju mbës.htesin f.ort me aq sa te mùnden. Ata qe janë te pa.pune fatk.eqësisht nuk do e gjejnë as këtë muaj atë qe kërkojnë.