Dуνjeçarja nga Ѕkeηderaj qē νdίq dje dуѕhοhet ѕе u rrēzυа nga baΙΙkoni

Vajza dyvjeçare e cila mbë rriti pa shenja jete dje në Shtëpinë e Shëndetit në Skenderaj dys hohet se është rrë zuar nga ballkoni.

Burime të Gazetës Express thanë se vajza dysh ohet se ka rënë nga një lartësi, pa rrethojë të ballkonit.

Me rretha nat e vd ekjes së saj po merret policia dhe prok uroria, teksa rasti në polici është hapur si “vd ekje e dys himtë”.

Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i vik timës është dërguar për obdu ksion në Mjekësinë Ligjore.

Versioni i policisë për vd ekjen e dyvjeçares.

“VDE KJE E DYSHIMTË/Skenderaj 01.12.2020 – 13:18. Raportohet se një fëmijë i moshës 2 vjeçare i gjinisë femërore është sjellë pa shenja jete në shtëpinë e shëndetit në Skenderaj, vde kjen e vi ktimës e ka konst atuar mjeku kujdestar. Me urdhër të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet për obd uksion në Institutin e mjekësisë Ligjore. Rasti nën he time”./Gazeta Express