E dh.imbѕhme/ Соνίd-19 shuan një familje të tërë, vajza 36-vjeçare vdίq menjëherë pasi solli në јеtë fëmijën

Një familje në Rusi kanë h.umbur jetën nga Co vid-19 në vetëm pak ditë. Prindërit dhe vajza e tyre shtatzënë janë inf.ek tuar nga kor onav irus dhe fatk.eqësisht mjekët kanë arritur të shpët ojnë vetëm foshnjën.

Sipas mediave, një 64-vjeçar dhe gruaja e tij 61-vjeçare, bashkë me vajzën 36-vjeçare, kanë vde kur pas inf.ekt imit me Co vid-19.

Svetlana Sorochinskaya, 36 vjeçe vd.iq menjëherë pasi solli në jetë fëmijën.

Sipas informacioneve të dhëna nga të afërmit 64-vjeçari ka pasur një ope racion në zemër, ndërsa dy.shohet se gruaja dhe vajza janë in.fek tuar gjatë vizitave në spital.