Gjinekologu i njohur: Ja shenjat që tregojnë se nuk mund të bësh fëmijë, mos i injoroni asnjehere

Ka shumë mite rreth marrëdh ënieve in time që një grua beson dhe këto janë edhe më shumë kur është fjala për konceptimin e një fëmije, prandaj është mirë të jemi vig jilentë dhe të dimë se si punon trupi ynë, pasi mund të keni më shumë shanse sesa të tjerët.

Shumica e grave nuk janë të vetëdijshme ose janë të hutuara kur është fjala për fertilitetin, prandaj është jetësore që të vajzat e reja të vizitohen tek mjeku përpara se të fillojnë aktivi tetin in tim me një mashkull dhe pastaj të sqarojnë çdo dyshim rreth proceseve të trupit të tyre, pasi se ksi pa masat e nevojshme mund të çojë që të krijojmë një fëmijë pa e plan ifikuar atë.

Edhe pse jo të gjitha kanë të njëjtin cikël menstrual ose të njëjtin kapacitet fertiliteti, Dr. Aaron Styker në Boston, ka zbuluar disa këshilla praktike që mund t’ju bëjnë të ditur se sa jeni pjellore. Shanset për të mbetur shtatzënë gjithashtu varen nga këta faktorë.

Mosha më fertile

Dr. zbulon se, në përgjithësi, pika më intensive e pjellorisë është midis 20 dhe 24 vjeç, por mund të ketë disa ndryshime në disa gra.

Periodat tuaja janë të rregullta

Në përgjithësi, gratë duhet të kenë periudha të rregullta ose të jenë të sigurta për datat e përafërta të menst ruacioneve të tyre. Diçka që përcakton shkallën e fertilitetit është rregullsia.

Sindroma parame nstruale

Kjo tregon që ep shi juaj rritet në ditët më pjellore, nëse ndodh që trupi juaj të funksionojë siç duhet, por keni më shumë rre ziqe për të mbetur shtatzënë.

Gjenetikë

Mjeku zbulon se shumë gra i referohen nënave ose motrave të tyre si një shembull i pjellorisë apo infe rtilitetit; megjithatë, ky nuk është një faktor përcaktues, kështu që mund të keni shumë surpriza nëse merreni vetëm me gjenetikë.

Mukusi cervik

Styler thekson se një besim i përbashkët midis grave është se nëse mukusi i qafës së mitrës rritet gjatë ci klit menst rual, trupi i tyre provohet të jetë më pjellor se ai i grave të tjera. Në vend të kësaj këto janë shenja të pjellorisë normale ose hiperfe rtilitetit, por nuk ka simptoma ose mënyra për ta dalluar atë.

Menstr uacione shumë të shkurtra

Sipas ekspertit, gratë që vu ajnë nga ndezje të vazhdueshme të nx ehta ose që kanë menst ruacione për më pak se 24 orë mund të kenë një numër minimal vezësh ose cilësi të d obët, që do të thotë se ato nuk do të jenë shumë pjellore, prandaj është më mirë të vizitoheni nga një specialist