Njerëz të ѕhtrirë në rrugë, dаlin раmje nga ѕυΙmi me 2 të νdеkυr e dhјеtëra të рΙаgoѕur në Gjermani

Në rrjetet sociale janë publikuar video nga su lmi në Gjermani ku mbetën të pla gosur dhje tëra persona, teksa hum bën jetën 2 të tjerë.

Situata është kaotike, me sirena ambulance që dëgjohen në sfond, njerëz të pl agosur të shtirë në rrugë