Ροlicίa Ndalοn Vаrrίmίn e 60-νjeçarίt që Нυmbi јеtën nga Соνίd-19, familjarët ρο qanίn mbi truρin e gаbuаr

Një ngjarje e çud itshme ka ndodhur në një qytet të Italisë, gjatë zhvillimit të një ceremonie mòrtòre për një të vde.kur nga kor onavi rusi.

Karabinierët mbërritën për të ndaluar ceremoninë, pasi kishte pasur një ngatërresë të trupave dhe brenda ark ìvolit nuk ishte 60-vjeçari Aldo Di Simone, por një person tjetër.

Brenda atij ark ìvoli, mbi të cilin kishin qarë familja dhe miqtë pak më parë, në fakt, nuk kishte trupin e duhur.

Kjo ishte një histori e tris htuar lidhur me urgjencën shëndetësore të Cov id-19, e cila me sa duket fillon të krijojë shqetësime edhe pas vde kjes.

Vàrrimi ishte në zhvillim e sipër në kishën e shenjtërores së Madonna della Libera dhe karabinierët u komunikuan lajmin e trìs htuar anëtarëve të familjes, pasi mbërriti raporti nga Pescara. Mendohet se shkëm bimi ndoshta u bë në mòrg.

Rregullat anti-co vid parashikojnë që trupat e të sëmurëve t’u kthehen anëtarëve të familjes në arkivole të mby llur dhe për këtë arsye nuk ishte e mundur të vërehej ngat ërresa.

Ceremonia u ndërpre dhe në mbrëmje u afishuan posterë të rinj në fshat për të njoftuar và rrimin e trupit të vërtetë të 60-vjeçarit